Sivil Toplum Kuruluşları, Dernekler ve Vakıflar

Legisterra olarak uluslararası ve yerel Sivil Toplum Kuruluşları’na (“STK”) eksiksiz bir hizmet yelpazesi sunuyoruz. Dernekler hukuku ve insani hukuktaki uzmanlığımız sayesinde, uluslararası STK’lara sunduğumuz hizmetler, tipik olarak bir hukuk firması tarafından sunulanların ötesine geçmektedir. Sunmuş olduğumuz hizmetlerimizden bir kısmı aşağıdaki gibidir.

• Türkiye’de resmi kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi
• Yasal belgelerin gözden geçirilmesi
• Kamu kurumları ve özel sektör ile irtibat kurulması; Sivil toplum ve kamu paydaşları ile ve bunlar arasında ağ oluşturma ve kurumsal eşleştirme
• Uluslararası STK’ların genel merkezlerindeki hukuk birimleriyle işbirliği yapmılması
• Her türlü dava ve icra işlemlerinde temsil
• Resmi izinler ve izin yenilemeleri ile ilgili resmi yazışmaların yürütülmesi
• STK’lar ile ilgili mevzuat, yönetmelik ve kararnamelerdeki güncellemeler hakkında düzenli bilgi paylaşımı
• Yasal ve sözleşmeye bağlı risklerin belirlenmesi, risk kontrolü ve risk azaltma stratejileri konusunda tavsiyelerde bulunulması
• Yerel gereksinimlerin özellikleri konusunda İnsan Kaynakları birimlerine yardımcı olmak
• Vatandaşlık, oturma ve çalışma izni başvurularının yapılması veya STK’ların kendi personeli tarafından hazırlanan başvurulara destek olunması
• Hukuki çeviri, yorumlama ve düzeltmeler konusunda destek sağlanması