Enerji ve Maden Hukuku

Özellikle global endüstri içerisinde gelişen enerji ihtiyacı, yenilenebilir enerji kaynaklarına duyulan ihtiyacın artması, enerji kaynakları ve madenlerin, ülkelerin ekonomisindeki önemli yeri gözetildiğinde Enerji ve Madencilik Hukuku şirketler açısından önemli bir hizmet kalemini oluşturmaktadır. Legisterra olarak Enerji ve Madencilik Hukuku alanında eğitimli kadromuz ile çevre ve yenilenebilir enerji üzerine geliştirdiğimiz projelerimizden doğan know-how sayesinde elektrik, petrol, doğal gaz alanlarında faaliyet gösteren pek çok firmaya hukuki hizmet sağlamaktayız. Bunun yanı sıra maden ve emtia sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda müvekkilimize ihale, lisanslama, finansman ve işletme aşamalarının tamamında kapsamlı hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarını belirlemek, sera gazı salınımının azaltılmasını ölçmek ve değerlendirmek için rüzgâr, su ve jeotermal enerji geliştirmeye yönelik kuruluşlarla birlikte çalışıyor, mülkiyet hakları ve bu kaynakların satışı ile ilgili süreçlerde müvekkillere hukuki destek sağlıyoruz.

Bu alanda vermiş olduğumuz başlıca hizmetlerimiz,

• Elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG piyasalarında, yenilenebilir enerji, madencilik ve metal sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerinin kuruluş aşamasından inşaat, finansman, işletme gibi tüm süreçlerine ilişkin Çerçeve Sözleşmeler (Framework Agreements), Ortak Girişim Sözleşmeleri (Joint Venture Agreement), Opsiyon Sözleşmeleri (Option Agreements), Hisse Kazanım Sözleşmeleri (Earn-İn-Agreements), Üretim Paylaşımı Sözleşmeleri, İmtiyaz Sözleşmeleri, Rödovans Sözleşmeleri, EPC Sözleşmeleri, İşletme Ve Bakım Onarım Sözleşmeleri gibi ihtiyaç duyabilecekleri her türlü sözleşmenin hazırlanması ve müzakere süreçlerinin yürütülmesi
• Enerji şirketlerinin kurulumu, enerji sektöründeki birleşme ve devralmalar veya bu alanlarda yapılacak yatırım veya proje finansman süreçlerinde hukuki tespit raporlarının (due diligence) hazırlanması ve danışmanlık hizmeti verilmesi
• Enerji piyasasına ilişkin lisans başvurularının yapılması ve tadili
• EPDK ile ilgili işlemlerin yürütülmesi ve kurul tarafından uygulanan para cezalarına karşı idari davaların takibi
• Enerji hukukundaki regülasyonlara yönelik hukuki danışmanlık hizmeti sağlanması
• Diğer piyasa aktörleri ile yaşanabilecek hukuki ihtilafların takibi ve neticelendirilmesi