İş Hukuku

Legisterra olarak küresel ölçekte faaliyet gösteren özel şirketlere ve sivil toplum kuruluşlarına kuruluş aşamasından itibaren kapsamlı hukuki yardım sağlamakta olduğumuzdan iş mevzuatı ile alakalı süreçlere özel önem vermekteyiz. İş sözleşmelerinin ve personele yönelik diğer belgelerin hazırlanmasından müvekkillerimizin iş hukukundan kaynaklanan davalarda temsil edilmesine kadar, bir firmanın personel ile ilgili ihtiyaç duyacağı her alanda hukuki hizmet sağlamaktayız. Ayrıca riskleri azaltmak için geçmiş bilgi ve deneyimlerimizden faydalanarak istihdam ve çalışma hayatına yönelik mevzuatlar çerçevesinde personel kaynaklı sorunlara çözümler üreterek müvekkillerimizin, işyerindeki personel ile ilgili sorunlara odaklanmadan faaliyetlerine konsantre olabilmesini amaçlamaktayız.

Sunmuş olduğumuz hizmetlerimizden bir kısmı aşağıdaki gibidir.

• Müvekkillerimizin her biri için özel olarak hazırlanmış iş sözleşmeleri hazırlamak veya küresel istihdam koşullarına uyum sağlamak
• İzin hakları, disiplin cezaları, işyeri düzenlemeleri, politikaları ve disiplin prosedürleri gibi günlük olarak ortaya çıkan konularda müvekkillerimize hukuki yardım sağlamak
• Müvekkillerimize, İş Kanunu’nda veya ilgili mevzuatta yapılan değişiklikler hakkında güncel bilgiler sunmak
• Türk hukukuna uygun olarak kıdem tazminatı prosedürlerini organize etmek ve yönetmek

İşe iade davaları, fesih tazminatı talepleri ve fazla mesai tazminatı talepleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Türk mahkemelerinde ve arabuluculuk süreçlerinde iş ve işçilikle ilgili her türlü ihtilaf ve davada müvekkillerimizi temsil etmek.