Ceza Hukuku

Legisterra’nın ceza hukuku anlayışı, insan hakları evrensel ilkeleri çerçevesinde ve savunma hakkının kutsallığını ön plana almaktadır. Müvekkillerimize yöneltilen suç isnadı anından itibaren yargı nezdinde aklanmaları sağlanıncaya kadar çok yönlü bir danışmanlık hizmeti sunmakta ve bunu benimsediğimiz ilkeler çerçevesinde yapmaktayız. Ceza alanındaki müvekkil portföyümüz sadece gerçek kişilerden ibaret olmayıp özellikle ekonomik suçlar yönünden tüzel kişilere de müdafilik görevlerimizi başarıyla yerine getirmekteyiz.