Sigorta Hukuku

Legisterra olarak yerel ve global sigorta şirketlerine, hayat sigortası ve hayat dışı branşlar ile ilgili Türk Sigorta Mevzuatı kapsamında danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. Bu kapsamda müvekkillerimizi ferdi veya trafik kaza sigortası poliçeleri, üçüncü şahıslara karşı rücu talepleri, fesih ve cayma süreçleri ile zarar verenden tahsilat süreçleri gibi içinde bulundukları sigorta ihtilaflarında Firmamız disipliniyle temsil ediyoruz. Bunların yanı sıra uzmanlığımızla, acente sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere süreçlerinin yürütülmesi, acente sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü ve acente alacaklarının takibi, Hazine Müsteşarlığı veya düzenleyici kurumlar nezdinde yürütülen soruşturmalar da dahil olmak üzere yasal düzenleyici işlemlere ilişkin dava ve danışmanlık hizmeti verilmesine yönelik hizmetleri sağlıyoruz.