İş Geliştirme ve Kurumsal Yönetim

Legisterra iş geliştirme ekibi, başta Türkiye, Kanada ve İngiltere olmak üzere birçok uluslararası şirkette yönetim kurulu üyeliği bulunan ve çok önemli kurumsal pozisyonlarda görev alan deneyimli uzmanları bünyesinde barındırmaktadır. İş geliştirme ve kurumsal yönetim uygulamasındaki ünümüz, kapsamlı yerel ve uluslararası müvekkil tabanımıza ve uzmanlığımızın derinliğine ve büyüklüğüne atfedilebilir. Sıradan bir hukuki hizmetten fazlası olarak Müvekkillerimize, tüm sektörlerdeki ekonomi fırsatlarından yararlanmaları ve zorlukların üstesinden gelmeleri için etkili araçlar sağlıyoruz.

Düzenli olarak aşağıdaki kurumsal hizmetleri sunuyoruz:
• Profesyonel direktör ve yönetim hizmetleri direktörlüğü
• Kurumsal/kurumsal yönetişim için mevzuata uygunluk hizmetleri
• Muhasebe ve denetim (iş ortaklarımız aracılığıyla)
• Birleşme-devralma, ortak girişim ve bölünme projelerinin yürütülmesi