Veri Koruma ve Gizlilik

Gittikçe büyüyen dijital bir dünyada, veriler bir kod satırından daha fazlası, birer kimlik haline gelmiştir. Bilgiyi doğru kullanmak ve depolamak, özellikle Türkiye gibi operasyonel bir ortamda hiç olmadığı kadar önem kazanmıştır. Legisterra olarak, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun kurulduğu 2017 yılından bu yana, özel şirketlere ve sivil toplum kuruluşlarına veri koruma ve veri gizliliği konularında hizmet vermekteyiz. Hizmet içeriğimiz;

• Veri Koruma ve Gizlilik Yasalarındaki değişiklikleri ve güncel kurul kararlarını izlemek ve günlük operasyonlarınızı etkileyebilecek herhangi bir değişiklikten müvekkillerimizi haberdar etmek için detaylı ancak anlaşılması kolay notlar hazırlamak
• Veri ihlalleri, risk yönetimi ve uyum stratejileri dahil olmak üzere, kuruluşunuz için özel olarak hazırlanmış veri koruma ve gizlilik yasasının karmaşık sorunları hakkında ayrıntılı yasal tavsiyeler sağlamak
• Kuruluşunuzun gönül rahatlığıyla ticari işlerine odaklanmaya devam edebilmesi için, veri gizliliği ve koruma beyanlarına özel önem vererek, çok çeşitli sektörlerde çalışan şirketlere veri korunma taahhütleri ve sözleşmeleri gibi önemli belgelerin ve verilerin saklanması, yok edilmesine yönelik politikalarının oluşturulması konusunda kapsamlı hukuki destek sağlamak
• Müvekkillerin ihtiyaçlarına uygun olarak veri korunma ve uyum projelerinin geliştirilmesi, Müvekkillerin çalışanlarına verilerin korunması hususlarında eğitim verilmesi ve veri sorumlusu olarak VERBİS kayıt süreçlerinde gerekli hukuki desteğin sunulması
• Uluslararası faaliyet gösteren müvekkillerimize her türlü veri aktarımının ve veri depolamanın Türk mevzuatına göre yapılmasını sağlamak için destek olmak