Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Legisterra, gayrimenkul ve inşaat alanında Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul projelerinde yer alan deneyimli ekibiyle, gerçekleştireceğiniz gayrimenkul projelerinin uygulaması sürecine her aşamada gereken aktif katılımı ve hukuki desteği sağlamaktadır.

Legisterra olarak, intifa ve üst hakkı tesisine ilişkin sözleşme ve tapu süreçlerinin yürütülmesi, kamu-özel işbirliği projelerinde devlet organları ile yapılacak yazışma süreçlerinin takibi, tapu iptal tescil, önalım, ortaklığın giderilmesi, müdahalenin men’i ve ecri-i misil gibi gayrimenkul hukukuna yönelik davalarının yürütülmesi, inşaat-taşeron sözleşmelerinin hazırlanması ve sözleşme müzakeresine aktif katılım, yönetim planı hazırlanması, imar hukukundan doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü ve kira hukukundan kaynaklanan sözleşmelerin hazırlanması ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli hukuki desteği sağlamaktayız.

Yukarıda sayılan hizmetlerimizin yanı sıra Türkiye’de ve Kuzey Amerika’da gerçekleştireceğiniz gayrimenkul yatırımlarınız öncesinde taşınmaz üzerindeki hak ve borçların sorgulanması ile başlayan inceleme süreçlerimiz ve risk raporlarımız ile daha en başından yatırımınızı en güvenli şekilde yapmanız Firmamızın yegâne amacıdır.