Çevre ve İklim Değişikliği

Geçtiğimiz yirmi yılda, kurumların çevre ve kaynak yönetimine ilişkin değişen tutumları, kurumsal çevre ve kaynak stratejilerini etkili bir şekilde yönetme konusunda uzmanlaşmış danışmanların önemini artırmıştır. Legisterra olarak bu alanın öneminin ve gün geçtikçe çevre ve iklim değişikliğine yönelik yeni projelere duyulan ihtiyacın arttığının farkındayız. Firmamız karbondioksit salınımını azaltma, karbon ticareti piyasasına gönüllü olarak katılma, sigorta poliçelerinin iklim değişikliği ile ilgili açıklamalarındaki hataları ve eksiklikleri kapsayıp kapsamadığını inceleme, “yeşil” malzeme kullanma ve temiz enerji tesisleri inşa etme gibi konularda sektöre özgü stratejiler geliştirme ve bu stratejileri anlama konusunda müvekkillerimize yardımcı olmaktadır.

Hukukun yeni gelişen ancak gün geçtikçe önemini daha da arttıran bu alanında uzmanlığımız, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın iklim değişikliği projesinde Ulusal Hukuk Danışmanı olarak hizmet vererek ve Türkiye’deki madencilik, gaz ve hidroelektrik sektörleriyle olan bağlantılarımız aracılığıyla ÇED uygulamalarını denetlememiz sayesinde oluşmuştur. Uzmanlarımız ayrıca ulusal ve uluslararası iklim değişikliği panellerine katılmış ve bu alandaki hukuk kurslarında ders vermiştir.