Birleşme ve Devralmalar

Legisterra olarak uluslararası alanda yeterliliğe sahip ekibimiz ile yerli, yabancı ve çok uluslu şirketlerle yürütmüş olduğumuz iş geliştirme projelerinin verdiği öngörü ve sahip olduğumuz bilgi birikimi ile her çeşit sektörde faaliyet gösteren girişim sermayesi şirketlerinin, özel sermaye şirketleri ile fonlarını, yerli ve uluslararası küçük, orta veya büyük ölçekli şirketlerin; birleşme ve devralma, ortak girişim ve kısmi ayrışma projelerinin yürütülmesi yönünde geniş bir deneyime sahibiz. Bu hizmetimizi sağlarken, uluslararası ticaret kuralları ve teamülleri, vergi ve diğer mali alanlarda deneyimli ekip üyelerimiz ve çözüm ortaklarımızla müvekkillerimizin hukuki ve ticari ihtiyaçlarını projede bulundukları tarafa göre (devralan, devreden veya finansman sağlayan) çok yönlü olarak ele alıyoruz. Ayrıca iş geliştirme ekibimiz ile koordineli olarak yatırım ve proje finansmanı konusunda destek sağlıyoruz. Bu alanda vermiş olduğumuz başlıca hizmetlerimiz;

• Birleşmeler, devralmalar, ortak girişimler ve özel ve halka açık şirketlerin alım-satımına ilişkin olarak danışmanlık hizmeti sunulması
• Hisse ve varlık alım ve satım işlemleri, bölünmeler, tasfiyeler ve şirket yapılandırmaları, yatırım ve proje finansmanı süreçleri, ihale süreçlerine yönelik olarak hukuki ve ticari hayatın içeriğine ilişkin stratejik konularda müvekkillere danışmanlık hizmeti sunulması, müzakere ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
• Birleşme, devralma, ortak girişim ve finansman süreçlerinde müvekkillerin risk değerlendirme ve karar almasına yönelik olarak detaylı hukuki inceleme (due diligence) raporunun hazırlanması