Rekabet Hukuku

Ekonomik aktivitelerin çeşitliliğinin arttığı günümüz serbest piyasa sisteminde, rekabet hukukunun önemi de her geçen gün artmaktadır. Rekabet, kurumsal uygulamalar ve iş stratejilerinin geliştirilmesinde önemli bir role sahiptir. Legisterra olarak çeşitli sektörler hakkında güçlü bir uzmanlık ve bilgi birikimimiz ve mevzuata hakim uzman ekibimizle rekabet hukuku ile ilgili süreçler ve sektörel regülasyonlar ile ilgili olarak müvekkillerimize ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetini sağlamaktayız. Bu alanda vermiş olduğumuz hizmetler aşağıdaki gibidir;

• Birleşme ve devralma süreçlerinde müvekkillerin düzenleyici kurumlar nezdinde temsil edilmesi
• Rekabet incelemeleri süreçlerinde Rekabet Kurumu nezdindeki tüm aşamalarda ve Kurum kararlarına karşı açılacak her türlü davada müvekkillerin temsil edilmesi
• Hakim durumun kötüye kullanılması yasağının önüne geçmek adına sektörlerinde hâkim durumdaki müvekkillerimize bu konumlarından kaynaklanabilecek problemlere yönelik olarak hukuki danışmanlık hizmeti sunulması
• Müvekkillerin ihtiyaçlarını gözeterek rekabete uyum programlarının ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi
• Bayilik sistemlerinin dizaynı, münhasır distribütörlük sözleşmesi, rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar ve diğer sözleşme süreçlerinde müvekkillerimize rekabet hukuku perspektifinden danışmanlık hizmeti verilmesi
• Bireysel muafiyet ve menfi tespit başvurularının yapılması
• Rekabet Hukuku düzenlemeleri ve müvekkilin sorularına yönelik genel danışmanlık hizmeti sunulması